De behandeling maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering.

Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten. De behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met het verplichte eigen risico dat geldt voor alle geneeskundige zorg. De verzekering verrekent het eigen risico met u.

De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Alle activiteiten die in het kader van de intake en de therapie verricht worden, zullen daarbinnen geregistreerd worden. De rekening van de DBC wordt bij uw verzekering ingediend.

Kosten niet verzekerde zorg

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Als hiervan sprake is, zal ik u op de hoogte stellen. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden in rekening gebracht bij de cliënt. Hierbij wordt het OZP-tarief in 2016 van €95 gehanteerd.

Zelf betalen

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders afgesproken met de betreffende cliënt.