Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling


Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (zie https://lvvp.info/ en https://www.psychotherapie.nl/ ).

In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw (schriftelijke) toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken in de therapiesessie. Mocht u er ook in gesprek met mij niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de LVVP ( https://lvvp.info/ ). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de wet BIG tevens onder publiekrechtelijk tuchtrecht. Daarin is ondermeer de omgang met cliëntgegevens geregeld. Deze beroepscode is te vinden op https://.lvvp.info

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kunt u hieronder inzien.